Ana sayfa
Ana Sayfa | English

BARAJLAR

 • SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton)
 • Barajlar Yüzü Beton Kaplı Toprak/Kaya Dolgu Barajlar
 • Kil Çekirdekli Toprak/Kaya Dolgu Barajlar
 • Kemer Barajlar
 • Beton Ağırlık Barajlar
 • Atık Barajları

HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ

 • Nehir Tipi HES'ler
 • Depolamalı HES'ler
 • Pompaj-Depolamalı Sistemler
 • Regülatörler ve Yardımcı Yapılar
  • Dolusavak,
  • Çakıl Geçidi,
  • Sualma Yapısı,
  • Balık Geçitleri
 • İletim Yapıları
  • Enerji Tünelleri,
  • Borulu Sistemler,
  • Kanallar
 • Yükleme Havuzları, Denge Bacaları, Cebri Borular Ve Mesnetleri
 • Santrallar
  • Santral Binaları,
  • Kuyruksuyu Kanalları
 • Şalt Sahaları

SU SAĞLAMA, SULAMA VE DRENAJ PROJELERİ

 • Su Getirme ve Dağıtım Şebekesi
 • Sulama Boru Şebekeleri ve Drenaj Sistemleri
 • Pompa İstasyonları
 • Atık Su ve Kanalizasyon Sistemleri
 • Taşkın Koruma

ÇEVRE

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Atık Depolama Yönetimi
 • Çevre Düzenlemesi
 • Rehabilitasyon

ULAŞTIRMA PROJELERİ

 • Karayolları
 • Metro, Hafif Raylı Sistemler ve Demir Yolları
 • Ulaşım ve Servis yolları
 • Köprüler
 • Tüneller
 • Altyapı ve Sanat Yapıları

GEOTEKNİK

 • Zemin Etüdü ve Laboratuvar Testleri
 • Geoteknik Çözümler
 • Geosentetikler ile Çözümler
 • Saha Araştırmaları ve Haritalama
Erges Müşavirlik A.Ş.
Harbiye Mah. Tavuskuşu Cad. No: 25/9 06460 Çankaya/Ankara • T: +90 312 479 26 06 • F: +90 312 479 26 08 • e-mail: info@erges.com.tr

Web Tasarım: AdaNET