Ana sayfa
Ana Sayfa | English
   HİZMETLER
PROJE HİZMETLERİ

Mühendislik hizmetlerindeki deneyimimizle güvenli ve sağlam yaklaşımlarla müşterilerimize en ekonomik ve hızlı uygulanabilir çözümler sunmayı amaç edindik. Projelerin ihtiyaç duyduğu hidrolojik, jeoteknik, hidrolik, sismik ve yapısal değerlendirmeler ERGES uzman mühendislerinin koordineli bir ekip çalışması ile gerçekleştirilmekte, tasarımlarımız proje performansının yanı sıra sürekli bir değer sağlamayı hedeflemektedir. 

PLANLAMA VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

 • Master Plan çalışmaları ve sürdürülebilir su kaynakları planlaması
 • Hidrolojik, topografik ve geoteknik değerlendirmeler
 • Proje alternatiflerinin mukayesesi ve formülasyonunun belirlenmesi
 • Enerji üretim değerlerinin hesaplanması
 • Metraj hazırlanması ve işletme, bakım maliyetlerinin hesaplanması
 • Proje gelirlerinin hesaplanması
 • Ön Fizibilite çalışmaları, teknik, ekonomik ve finansal değerlendirmeler

KATİ PROJE ÇALIŞMALARI

 • Deprem Risk Analizleri
 • Mühendislik Jeolojisi
 • Baraj Yıkılma Analizleri
 • Hidrolik Tasarım
 • Baraj güvenlik değerlendirmeleri
 • Tasarlanan projeler için teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Bütün yapıların stabilite ve statik hesaplarının yapılması
 • İhale ve Kredi başvuruları için gerekli keşif-metraj çalışmalarının yapılarak, proje maliyetlerinin hesaplanması

UYGULAMA AŞAMASI PROJE ÇALIŞMALARI

 • Betonarme Yapıların Tasarımı
 • Çelik Yapıların Tasarımı
 • Elektrik Projelerinin hazırlanması
 • Mekanik Projelerinin hazırlanması
 • Yangından korunma ve havalandırma projelerinin hazırlanması
 • İş-Sonu Projelerinin hazırlanması
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

12 Mayıs 2015 Tarih ve 29353 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca firmamıza 01.09.2015 tarih ve 015 belge numarası ile Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi verilmiştir.

                                        

                                                                                     

PROJE İNCELEME VE TEKNİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 • Planlama veya işletmede olan projelerin teknik değerlendirmesi
 • Projeye ait hidrolojik, yapısal, jeoteknik vb risklerin belirlenmesi
 • Hidrolojik verilerin ve enerji üretim miktarının doğrulanması
 • Proje formülasyonuna ait yapıların hidrolik ve yapısal açıdan tasarım kalitesinin incelenmesi
 • Elektro-mekanik, elektrik ve mekanik ekipmanın teknik değerlendirmesi
 • Gerekli rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarının önerilmesi
 • İşletme, bakım ve rehabilitasyon masrafları ile proje gelirlerinin irdelenmesi ile proje rantabilitesinin ortaya koyulması

PROJE YÖNETİMİ VE KOORDİNASYON

 • Proje önceliklerinin ve proje için kritik yolların belirlenmesi
 • Planlama, programlama ve kaynak yönetimi
 • Bütçe ve maliyet yönetimi
 • Risk yönetimi
 • İşveren, İdare, Proje Yüklenicisi, Müteahhit ve diğer alt yükleniciler arasında koordinasyonun sağlanması
 • Proje ihalesi, inşaat, montaj, geçici kabul ve devreye alma süreçlerinin planlanması

PROJE KONTROLLÜĞÜ

 • Proje formülasyonunun değerlendirilmesi
 • Proje tasarım
 • Proje tasarım kriterlerinin kontrollüğü
 • Projeye ait yapıların hidrolik ve yapısal tasarım açısından değerlendirilmesi
 • Kati ve uygulama projeleri kontrollüğü

İNŞAAT ve ELEKTRO-MEKANİK EKİPMAN İHALESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Projeye ait nihai keşif metraj cetvellerinin hazırlanması
 • Projeye özel birim fiyat pozları ve tariflerinin oluşturulması
 • Teklif isteme dokümanlarının hazırlanması ve teknik açıdan değerlendirilmesi
 • Teknik soruların yanıtlanması
 • İhalelerin teknik ve finansal değerlendirilmesi
 • Sözleşme hazırlanması danışmanlığı

SAHA KONTROLLÜK HİZMETLERİ

 • İnşaat işleri kontrollüğü
 • Projelerin saha uygulamasının kontrollüğü
 • İş programına uyumluluğun takip edilmesi
 • Hakedişlerin denetimi
 • İş güvenliği tedbirlerinin takibi
 • Kriz yönetimi
 • İnşaat aşaması teknik sorunlara çözüm üretimi

İŞLETME AŞAMASI HİZMETLERİ

 • Rutin yapı güvenlik kontrolleri
 • İşletme aşamasında ortaya çıkabilecek teknik problemlere çözüm üretimi
 
Erges Müşavirlik A.Ş.
Harbiye Mah. Tavuskuşu Cad. No: 25/9 06460 Çankaya/Ankara • T: +90 312 479 26 06 • F: +90 312 479 26 08 • e-mail: info@erges.com.tr

Web Tasarım: AdaNET